در اتوماتیک استنلی امریکا

ادر اتوماتیک استنلی امریکا اولین شرکت تولید کننده در اتوماتیک در آمریکا و اولین شرکت ثبت شده در اتوماتیک در بازار جهانی و از آنجایی که اولین درب برقی ساخت کشور آمریکا بوده این شرکت در اتوماتیک اولین شرکت ساخت در اتوماتیک می باشد

در اتوماتیک استنلی و یا می توان گفت شرکت بزرگ استنلی اکسسز سازنده هر نوع در اتوماتیک برای بازار آمریکا و جهان می باشد

این شرکت سازنده در اتوماتیک هواپیماهای امریکا و بیشتر درب های اتوماتیک در این کشور می باشد و می توان گفت پر قدرت ترین شرکت در زمینه در اتوماتیک در کشور های غرب می باشد

این شرکت سازنده تمامی قطعات در اتوماتیک برای هر ورودی می باشد و درب های اتوماتیک بیمارستانی ، هواپیمایی ، کشتی رانی ، کتابخانه ها ، نمایشگاه ها ، فروشگاه ها ، ورزشگاه ها و غیره را موجود دارد

این شرکت به غیر از درب برقی بازار بزرگی از درب های دستی  را نیز در اختیار دارد

قیمت در اتوماتیک استنلی اکسز در انواع مختلف در بازار ایران از 15 تا 25 میلیون تومان می باشد

TECHNICAL CATALOG STANLEY

Door types DURA: 1 leaf DURA: 2 leaf
Operator mass mm 150 150
Opening widths mm 800 – 3500 800 – 3500
Clear height of passage mm 3500 3500
Door leaf weight max kg 150 100