درب اتوماتیک ساخت کشور آمریکا :

درب اتوماتیک ساخت کشور آمریکا دارای کیفیت بسیار بالایی می باشد و به تناسب دارای قیمت بالاتری نیز نصبت به تمامی برند های موجود در بازار می باشد. 

موتور های استفاده شده در این درب اتوماتیک ، موتور های ساخت کشور آمریکا و بیشتر موتور های ساخته شده همان برند می باشد.

درب اتوماتیک آمریکا برای آن دسته از مشتریانی که نیاز به در اتوماتیک با قدرت تحمل وزن بالا و عمر بسیار مفید  مهم است مناسب می باشد.

قیمت درب اتوماتیک آمریکایی

از 11 میلیون تومان تا 28 میلیون تومان می باشد.

 

درب اتوماتیک آمریکا شامل برند های ذیل می باشد :

درب اتوماتیک هورتون ، درب اتوماتیک استنلی 

AUTOMATIC DOOR HORTON , AUTOMATIC DOOR STANLEY ACSESS