درب اتوماتیک ساخت کشور ایتالیا :

درب اتوماتیک ساخت کشور ایتالیا دارای کیفیت پایین تری از دیگر برند های موجود در بازار اروپا دارد و به دلیل قیمت مناسب نسبت به درب اتوماتیک سایر کشور های اروپایی بسیار پر فروش در بازار ایران می باشد.

موتور های استفاده شده در این درب اتوماتیک ، دانکر آلمان و بیشتر موتور های ساخته شده همان برند می باشد.

درب اتوماتیک ایتالیا برای آن دسته از مشتریانی که قیمت برای آنها بسیار مهم است مناسب می باشد.

قیمت درب اتوماتیک ایتالیایی

از 4 میلیون تومان تا 7 میلیون تومان می باشد.

 

درب اتوماتیک ایتالیا شامل برند های ذیل می باشد :

درب اتوماتیک لابل ، درب اتوماتیک سسامو ، درب اتوماتیک فک ، درب اتوماتیک کامه

AUTOMATIC DOOR LABEL , AUTOMATIC DOOR SESAMO , AUTOMATIC DOOR FAAC , AUTOMATIC DOOR CAME