درب اتوماتیک ساخت کشور سوئیس :

درب های اتوماتیک شیشه ای ساخت کشور سوئیس در عین زیبایی از کیفیت بسیار بالاتری نسبت به رقیبان خود در صنعت درب اتوماتیک شیشه ای می باشد.

موتور های استفتده شده در درب اتوماتیک سوئیسی در بازار ایران دانکر آلمان و موتور های ساخت سوئیس می باشد.

درب اتوماتیک سوئیسی برای آن دسته از مشتریانی که توجه زیادی به کیفیت بسار بالا و زیبایی در اتوماتیک می کنند مناسب می باشد.

قیمت درب اتوماتیک سوئیسی

از 6 میلیون تومان تا 15 میلیون تومان در بازار ایران قیمت گذاری می شود.

درب اتوماتیک سوئیس ، شامل برند های ذیل می باشد :

درب اتوماتیک تورمکس ، درب اتوماتیک کابا (گیلگن) ، درب اتوماتیک رکورد

AUTOMATIC DOOR TORMAX , AUTOMATIC DOOR KABA (GILGEN) ,AUTOMATIC DOOR RECORD