درب های اتوماتیک ترکیه ای

شرکت های ترکیه ای به دلیل رقابت فراوان خود در داخل کشور با برند های مطرح اروپایی ، طی چند سال اخیر دارای کیفیت بسیار مطلوبی در سطح بازار درب های اتوماتیک شیشه ای شده اند
شرکت های درب اتوماتیک ترکیه ای با استفاده از موتور های دانکر آلمان و کورماس ترکیه و استفاده از مواد اولیه بسیار با  کیفیت  در غلطک ها ، ریل و تسمه دارای کیفیت بسیار مطلوبی می باشند
همچنین قیمت درب های اتوماتیک شیشه ای ترکیه ای بسیار مقرون به صرفه تر نسبت به بقیه برندهای موجود در بازار می باشد
از شرکت های درب اتوماتیک ترکیه ای می توان به شرکت های ذیل اشاره کرد
AUTOMATIC DOOR EZEM , AUTOMATIC DOOR KORMAS , AUTOMATIC DOOR GRACO