درب اتوماتیک کشویی ترکیبی-اضطراری

 


درب اتوماتیک شیشه ای کشویی – ترکیبی(خروج اضطراری):
سیستم این درب در حالت عادی به صورت کشویی باز و بسته می شود با این تفاوت که لنگه های ثابت آن جهت خروج اضطراری به صورت دستی به حالت لولایی باز شده و در مسیر حرکت افراد قرار می گیرند و در حالت اضطرار با اعمال ضربه به لنگه دربها کلیه لت ها باز شده و موازی با یکدیگر قرار میگیرند، به طوری که بیشترین فضای خروج در اختیار عابرین قرار داده می شود، این سیستم در بیمارستان ها که نیاز به ورود یا خروج فوری برانکارد یا در خروجی ساختمان هایی که ساکنین زیادی دارند هنگام بروز آتش سوزی،زلزله ومواقع اضطرار مورد استفاده قرار می گیرند.

معابر نجات و فرار: خروجی های امن اضطراری
در مواقع ضروری برای فرار از یک ساختمان افراد همیشه باید بتوانند که به فضایی امن و هوای تازه دسترسی بیابند. در این شرایط ویژه دربهای اتوماتیک وظایف مهمی را بر عهده می گیرند. در حالی که راحتی را در شرایط عادی ارائه می دهند در مواقع اظطراری، درب های اضطراری باید راه فرار قابل دسترسی را در عرض چند ثانیه ایجاد کنند. بنابراین در مواقع عادی، درب های ضد حریق معمولآ قفل نیستند ولی درصورت نیاز به راحتی توسط یک دستگیره باز شوند.
پشتیبانی راه حلهای مکانیکی و الکتریکی نوین را در این شرایط ارائه می دهند.
قابلیت انجام چند عملکرد همزمان 
همان گونه که از نامش پیداست، درب کشویی چند کاره چندین عملکرد را با هم انجام می دهد. در مواقع عادی به تمام ملاقات کننده ها و عابرین خوش آمد می گوید. در مواقع اضطراری و یا زمانی که میزان شلوغی بالا است (به طور مثال در سالن کنسرت) عملکرد به موقع آن، راه عبوری قابل اعتماد و سریع را فراهم می سازد. در عین حال لنگه های در به طور مجزا می توانند از ورود افراد ناخواسته جلوگیری کنند.
درب گریز: درب امن 
تمامی لنگه درب های اتوماتیک معابر گریز می توانند به صورت دستی و در هر جهتی باز شوند. پس درب فورآ می تواند تا نهایت امکان خودش باز شود.. اگر که تمامی لنگه های در برقی با چرخش باز شوند و به کنار کشیده شوند، راه عبوری باز خواهد شد که تا 95% عرض کلی درب ورودی را در اختیار خواهید داشت.

  • عرض محل عبور تا 2300 میلی لیترعرض محل عبور تا 2500 میلی لیتر
  • عملکرد جانبی
  • شیشه های عایقی
  • دستگیره اضطراری برای باز کردن درب حتی هنگامی که درب اتوماتیک مورد نظر در حالت قفل است 
درب امنیتی: درب محافظتی 
این درب های کشویی اتوماتیک درب هایی هستند که نهایت حفاظت را در برابر خرابه کاری و سرقت ارائه می دهند. ما این درب را با چندین کاربرد ارائه دادیم که در ادامه به تنها چندین مورد اشاره می شود:
یک سیستم آلومینیومی فوق العاده سخت و بست هایی که از یک متریال ویژه ساخته شده است تا ترکیب یک سیستم محکم را شکل دهند و ما خودمان این طراحی را انجام دادیم. اما این درهای امنیتی هم چنین به طور طبیعی راحتی یک درب اتوماتیک کشویی را ارائه میدهند که در عین حال شامل تمام عملکردهای آن ها هم می شود. 
فضاهای پیشنهادی مورد استفاده:
ساختمان ها،کارخانه ها و مکان هایی که ریسک وقوع دزدی در آن ها بالاست برای مثال جواهرفروشی ها، فروشگاه ها و نمایشگاه ها.
  • عرض محل عبور تا 2900 میلی مترعرض محل عبور تا 2500 میلی متر
  • تایید پایداری و مقاومت رتبه 2 و 3 توسط ENV1627 
  • هدایت کننده زمینی
  • قفل دستی زمینی