درب اتوماتیک کشویی تلسکوپی

درب های کشویی تلسکوپی مناسب برای شرایطی هستند که نیاز به یک محل ورودی عریض احساس می شود ولی شرایط ساختاری محیط اجازه ایجاد چنین درب عریض را نمی دهند.
امکانات جانبی:

  • جلوگیری از ورود هوا: توسط 2 درب با سیستم کنترل دسترسی انجام می شود.
  • کنترل دسترسی: توسط یک کلید کنترل می شود و دارای سیستم کنترل تصویری است.
  • قفل سریع: با فشار دادن یک دکمه در فورآ بسته می شود و دیگر باز نخواهد شد.
  • اتوماسیون ساختمان: اتصال و ترکیب با سیستم موجود