درب اتوماتیک لولایی مرئی یا روکار

 


درب های اتوماتیک لولایی کاربرد عملی زیادی دارند. آن ها با حالت بسیار امنی بسته می شوند و به راحتی نصب می شوند. دربهای دستی موجود و فعلی بدون سختی و به سرعت قابلیت اتوماتیک شدن را دارند.

این گونه دربهای اتوماتیک لولایی رفاه را افزایش می دهند و برای افراد ناتوان حرکتی دسترسی آسان را فراهم می سازند.

درب اتوماتیک لولایی ایده آل برای:

  • هتل ها
  • رستوران ها
  • مراکز خرید
  • فروشگاه ها
  • ساختمان های اداری
  • بیمارستان ها
  • مراکز مراقبتی
  • مدارس
  • تئاترها و سالن های کنسرت