درب اتوماتیک گردان تمام شیشه

پیشرو، سبک، شفاف:درب اتوماتیک شیشه ای گردان (FG) که منحصراً از شیشه امنیتی ساخته شده است. سطح لنگه درب و دیوار از استیل کروم تشکیل شده است. سقف تمامآ از شیشه ساخته شده است و لنگه های درب نیازی به ستون مرکزی ندارند.

عملکردهای جانبی:
معابر فرار و گریز با عملکرد فوری و بالا (سیستم باز شدن دربی که در مواقع اضطراری به صورت اتوماتیک عمل می کند که به لنگه های درب برقی اجازه می دهد که به سمت خارج تاب بخورند. وقتی کمبود فضا حکم می کند که نه درب اتوماتیک گردان و نه درب اتوماتیک لولایی نمی تواند تعبیه شود یک درب اتوماتیک تاشو راه حل مناسبی خواهد بود. ساختار متراکم آن، این نوع درب را بهترین نوع درب اتوماتیک برای صرفه جویی در فضا می سازد که هم چنین مناسب برای زمان بازسازی می باشد.