برند های مورد قرار داد پرنیان در

فروش تمامی برند های موجود در بازار توسط شرکت پرنیان در

برند های مورد اعتماد پرنیان در در زیر گروه این بخش نوشته شده است

درب برقی - درب اتوماتیک - درب کشویی- درب اتوماتیک - درب اتوماتیک شیشه ای

در اتوماتیک تورمکس سوئیس - در اتوماتیک رکورد سوئیس - در اتوماتیک هالوکس آلمان - در اتوماتیک بوکامو آلمان - در اتوماتیک کابا سوئیس- در اتوماتیک گردان بونه دام المان

در اتوماتیک هورتون امریکا - در اتوماتیک استنلی اکسز آمریکا- در اتوماتیک لابل ایتالیا - در اتوماتیک دورتکس تایوان

پی دی اف خدمات در اتوماتیک پرنیان در