درب های اتوماتیک قالبا از یک موتور( گیربکس ) استفاده میکنند یا به نوعی می توان گفت غالب بیشتر در اتوماتیک های موجود در بازار از موتور دانکر المان استفاده می شود.

اما متاسفانه در بازار در اتوماتیک ایران به قطعاتی مانند کنترل باکس ، هنگر ها ، کلید تعیین وضعیت ، مقطع ریل ، زیبایی سیستم ( کاور نما ) ، نوع فریم های استفاده شده ، تسمه و چشمی ها توجه زیادی نمی شود.

ما در این قسمت ( مشخصات فنی ) برای شما مهندسین و مدیران محترم توضیحاتی را ارائه خواهیم داد تا در خرید و تهیه در اتوماتیک برای شما کمکی در قسمت فنی و مکانیکی سیستم در اتوماتیک باشد.